Programski paket za pomoč na domu

Logotip spletne aplikacije oskrba.online

Na podlagi dolgoletnih izkušenj v socialnem varstvu in ob pomoči naših partnerjev smo razvili programski paket, ki celostno pokriva delovanje centrov za pomoč na domu. Število uporabnikov pomoči na domu se povečuje, kar od organizacij, ki nudijo to storitev, zahteva boljšo organizacijo in učinkovitejše spremljanje dogajanja na terenu. V ta namen smo razvili informacijsko rešitev, ki popolnoma digitalizira vašo bazo dogovorov in obiskov ob uporabi sodobne tehnologije. Tako bodo vsi podatki, ki jih potrebujete, dostopni le z nekaj kliki, takoj ko jih želite. Rešitev stalno razvijamo in nadgrajujemo v skladu z željami in potrebami naših uporabnikov.

📱 Mobilna aplikacija

Nameščena na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android, namenjena je beleženju obiskov in opravil izvajalcev na terenu.

💻 Spletna aplikacija

Teče na naših strežnikih, dostopna je preko spleta, kjerkoli in kadarkoli. Na tem mestu imate pregled nad vsemi podatki, zajetimi z mobilno aplikacijo.

📅 Urnik

Razvili smo za potrebe PND prilagojen urnik. Nudimo ga kot dodatni modul, ki se integrira v spletno in mobilno aplikacijo.

Urnik odlikuje različna ločljivost pregledov od dnevnih urnikov po urah do tedenskih urnikov. Iz njih sta jasno razvidna gostota in trajanje obiskov. Aplikacija omogoča enostavno urejanje obiskov in njihovo prestavljanje v primeru nadomeščanj. V izdelavo urnika so integrirana varovala za preprečevanje prekrivanj obiskov. Omogočen je grafičen pregled nad opravljenimi in načrtovanimi obiski tako z vidika uporabnikov kot zaposlenih. Izdelan urnik je integriran v mobilno aplikacijo.

Pošljite povpraševanje

Programski paket uporabljajo centri, ki pokrivajo občine po vsej Sloveniji

Celoten paket Samo strežniška aplikacija Delno pokrito